Merken bouwen

Merken bouwen

WANNEER HEB JE BAAT BIJ EEN INTERIM MERKENBOUWER?

Als directie of management team besef je: er is – in elk geval tijdelijk – extra en doorleefde kennis en ervaring nodig bij vraagstukken rondom de groei van de business, het op- en uitbouwen van het merk of het (her)positioneren van merken. ‘Interim brain & people power’ is gewenst, maar je wilt het wel zelf blijven doen. Dit is waardevol bij:

– het lanceren van een nieuw merk
– het revitaliseren of herpositioneren van een bestaand merk
– het bepalen van de merkportfolio-strategie
– het uitwerken van (een meer mensgerichte) merkpositionering
– het versterken van de profilering van het merk
– het verhogen van de merkoriëntatie in je organisatie.

WAAROM SUZANNE?

Als interim merkenbouwer kijkt, denkt en werkt Suzanne met een directie of managementteam mee bij de uitdagingen rondom het merk (of de merken in de bedrijfsportfolio). Het zittende management houdt de verantwoordelijkheid zélf in handen, maar maakt gebruik van Suzanne’s merkenexpertise, advies, buitenstaandersblik en procesbegeleiding. Ze krijgt – als frisse buitenstaander – op tafel welke kennis en ideeën intern leven. Ook zorgt ze dat de buitenwereld naar binnen wordt gehaald. Tijdens dit ‘merken bouwen’ brengt Suzanne al haar kwaliteiten in: het zicht op de hoofdlijnen, een scherp oog & oor voor wat wel leeft maar niet gezegd wordt en op wat mensen beweegt. Zo komt de beste strategie in beeld en wordt als vanzelf de stap gezet naar implementatie ervan. Het groeien van de business is het doel. De weg ernaar toe is een merk dat in staat is een organisatie en mensen in de samenleving aan elkaar te verbinden. Eigenlijk fluistert Suzanne merken met een mooie missie richting die menselijke verbinding. Zowel strategisch als heel concreet.

DIT LEVERT HET OP

– het merk is met succes gelanceerd, gepositioneerd  of verder gegroeid
– het merk (en de achterliggende organisatie) is naar een volgende (groei)fase ontwikkeld
– het leiderschapsteam heeft het merk in hart & hoofd verankerd
– alle mensen in de organisatie weten en belichamen waar het merk voor (be)staat
– het merk is mensgericht en effectief geladen zodat de business kan groeien en de organisatiemissie gerealiseerd kan worden