Samen op pad

Naast de ‘op maat’-afspraken voor lezingen en workshops, zijn er grofweg twee opties tot samenwerking:

INTERIM MERKENFLUISTEREN & RAAD
Bij deze optie kies je voor een vaste inzet per week of maand gedurende een aantal maanden.┬áSuzanne komt in principe minimaal een dagdeel/week en ┬ámaximaal twee dagen/week, gedurende zo’n 3 tot 6 maanden. In nazorg-trajecten is het mogelijk voor een gematigder inzet te kiezen, bijv. een dagdeel per maand. Het liefst spreken we hiervoor een vaste dag of terugkerende dagdelen af. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn en blijft het (leiderschap)team ‘in charge’, maar profiteer je gedoseerd en naar gelang de noodzaak en behoefte van New Cheese. We bepalen dit samen en hangt af van de complexiteit en urgentie van je vraagstuk en de mate waarin in de eigen organisatie capaciteit en competenties voorhanden zijn voor te bereiden en op te volgen.

STRIPPENKAART MERKENFLUISTEREN & COACHING
Is er niet direct aanleiding voor de interim-optie, maar wil je wel gebruik maken van een kritische blik, doorleefde deskundigheid of wil je je laten coachen of begeleiden bij de opbouw van je merk? Dan kies je voor een strippenkaart, waarbij Suzanne zich voor 10 of 20 uur committeert. Jij geeft aan wanneer je daar gebruik van wilt maken. De ervaring leert dat af en toe sparren, een middagje brainstormen of een aantal losse uren meedenken heel wat kan opleveren. Een strippenkaart is speciaal voor ondernemers en┬ámanagers/leiders die┬ázich wat meer ‘merkdenken’ eigen willen maken en het wel zelf, maar niet alleen willen doen. Met Suzanne weet je je gesupport door een ervaringsdeskundige merkenfluisteraar met een grote liefde voor alles wat mensen verbindt.

Tarieven voor merkenfluisteren zijn opvraagbaar en in overleg.

Voor lezingen en workshops gelden op maat afspraken en tariefafspraken.