Samen op pad

INTERIM MERKEN BOUWEN
Het het zittende leiderschap blijft ‘in charge’, maar Suzanne haakt aan om een merk-vraagstuk zowel strategisch als organisatorisch een flinke boost te geven. Hierbij spreken we een vaste inzet per week gedurende een aantal maanden af. Suzanne komt minimaal een dagdeel/week en maximaal twee dagen/week, gedurende zo’n 3 tot 6 maanden. In nazorg-trajecten is minder inzet vaak afdoende (bijv. een dagdeel per maand). In principe spreken we een vaste dag of terugkerende dagdelen af. We bepalen dit samen en het hangt af van de complexiteit en urgentie van het vraagstuk. Ook hangt het samen met de beschikbare capaciteit en competenties in de organisatie om zaken voor te bereiden en op te volgen.

STRIPPENKAART ‘MERKENFLUISTEREN’
Is er niet direct aanleiding voor de interim-optie, maar wil je wel gebruik maken van een kritische blik, doorleefde deskundigheid en/of je laten coachen of persoonlijk begeleiden bij de opbouw van het merk? Dan kies je voor een strippenkaart van 10 of 20 uur. Jij geeft aan wanneer je daar gebruik van wilt maken. De ervaring leert dat af en toe sparren, een middagje brainstormen of een aantal losse uren strategisch meedenken veel oplevert.  Een strippenkaart is speciaal voor ondernemers en managers/leiders die zich wat meer ‘merkdenken’ eigen willen maken en het wel zelf, maar niet alleen willen doen. Daarom noem ik dit ‘merkenfluisteren’.

‘OP MAAT’-TRAJECTEN
Soms heb je een relatief afgebakend merk-vraagstuk dat we in korte tijd kunnen adresseren. Vaak gaat het dan om een strategische richting of idee verkennen, of met een team tot een besluit komen t.a.v. een dilemma. Je wilt bijv. je ’employer branding’ aanpak onder de loep nemen en versterken of in een aantal etappes met het MT de belangrijkste ingrediënten van de merkpositionering vaststellen. Dan is de interim merken bouwen-variant wat te veel van het goed, maar kom je met de strippenkaart ook niet uit. In zo’n geval maken we een ‘op maat’-afspraak die voor de betreffende situatie het beste past en werkt.

Tarieven zijn afhankelijk van duur en inzet. Bij coaching zien we elkaar een aantal keer, op reguliere basis en na een intake. Voor lezingen en workshops gelden op maat afspraken over tijd en budget.