Suzanne’s missie

VREDE & VERBINDING
In mijn werk zorg ik dat merken en mensen met een missie kunnen groeien, in verbinding met anderen. Dat kan op allerlei terreinen. Het gaat me in elk geval om   betekenisvol leiderschap van bedrijven en ondernemers, die financiële en maatschappelijke waard hand in hand laten gaan. Sinds 2017 heb ik ook zelf zo’n ‘mooie missie’ omarmd. Vanuit mijn hart raakte ik meer en meer betrokken bij hoe het gaat tussen mensen in onze wereld. In mezelf, met degenen om me heen, maar ook: met álle mensen in de wereld. Meer concreet komt het neer op het thema ‘vrede & verbinding’ (doel 16 v.d. Sustainable Development Goals voor 2030 van de VN, voor de liefhebber ;-)). Een inclusieve samenleving, waarin we als mensen samen, in verbinding met en betrokken op elkaar leven, werken en staan voor wat belangrijk is.

OVER HOE MIJN BETROKKENHEID BIJ VLUCHTELINGEN ‘WERK’ AAN HET WORDEN IS
Waar ik me in mijn werk faciliterend opstel aan de gekozen missie van opdrachtgevers, leidt mijn persoonlijke missie me langs strijd, oorlog & geweld enerzijds en verbinding & compassie anderzijds. En wie weet… vrede. Ik ben me specifiek gaan bezighouden met het leven van vluchtelingen. Het raakt me diep wat er in de wereld aan de hand is op dat terrein en hoe we dit met elkaar doen en elkaar aandoen. In 2018 vrijwilligde ik een week in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Een druppel op een gloeiende plaat? Nee, het maakte alles uit. Op dat moment, op die plek, met die mensen. Ik werkte samen met mensen die gevlucht zijn, onder inhumane omstandigheden, en ervoer ik ieders veerkracht, (mens)waardigheid en verbinding. Wij kunnen dit. Wij zijn allemaal ménsen.

WAT KUN JE WEL DOEN?
Migratie is er altijd geweest en zal altijd bestaan. Mensen verplaatsen zich over de wereld om ellende achter zich te laten en geluk te zoeken. Op welk level dan ook. In wezen zijn wij allemaal gelukszoekers; de een gaat naar Griekenland om zijn hachje te redden, de ander naar Australië om een carrièrekans te verzilveren. On the downside creëert deze beweging op dit moment 1 van de 2 grootste crises (naast die van het klimaat), gevoed door oorlog, onderdrukking en milieurampen.
De migratieproblematiek lijkt ver van ons bed, terwijl die zich onder onze ogen, aan de randen van Europa en ook in ons eigen land dagelijks afspeelt. Er is vaak weinig humaniteit noch een bewust besef dat we allemaal mensen zijn. Samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek: de systemen lopen tegen hun grenzen aan. Pijnlijk. Want: het zijn ménsen die tegen grenzen aanlopen. Letterlijk en figuurlijk, landsgrenzen en hun eigen grenzen. Sommigen hier willen wel ‘iets doen’, maar er lijkt een soort immuniteit te zijn. Hoe zit dat? Kan dat anders? En wat is dan de hoogste optie? Wat kunnen we wél doen?

THE PRESENT IS NOW!
Voor mij betekende dat: bestuurslid worden van The Present Movement. Deze stichting koppelt ondernemers aan projecten, NGO’s en initiatieven die een positieve bijdrage aan het leven van vluchtelingen bieden. Ook hielp ik met het inpakken van een grote kledinginzameling voor Lesbos. Maar de  systeemverandering die nodig is, vraagt vooral een menselijke transformatie. Dus zet ik me ook persoonlijk in om meer mensen zich de verbinding met hun medemens toe te eigenen, steeds beginnend bij mezelf. En in het bijzonder om ondernemers en leiders in het bedrijfsleven te betrekken bij de vluchtelingencrisis, ook daar: beginnend bij mezelf. Ik vraag mezelf steeds af: wat ik kan ik doen, missen, geven van mijn talenten, verworvenheden en bezittingen zodat het meer ‘samen’ gaat? Als wij, ondernemende mensen in het Nederland, ons hier volhartig mee gaan bezighouden, kan er veel verschuiven. Dan zijn wij allemaal de factor voor meer verbinding tussen mensen. Het mooie is: mijn eigen ontwikkeling gaat hiermee hand in hand: de strijd in mij om goed/ fout, de mogelijkheden van meedoen/ wegkijken en openen/ (af)sluiten vallen hier allemaal in.

HET PLAN VOOR 2019: EEN EVENT & EEN VRIJWILLIGERSWERKWEEK OP LESBOS
De bedoeling is dit de komende jaren een structureel onderdeel van mijn werk te laten worden. Het plan voor 2019 bestaat uit twee activiteiten. In juni organiseer ik een event genaamd ‘Hallo Mens!’. Het gaat over hoe merken en mensen verschil kunnen maken via betrokkenheid en verbinding met… mensen! Eigenlijk gaat het over hoe we het samen kunnen rooien, in alle omstandigheden. Daarnaast organiseer ik in oktober een vrijwilligerswerkweek op Lesbos. Er kunnen 7 ondernemers mee. De inzet is een bewuste betekenisvolle ervaring te creëren van mens tot mens, in samenwerking met vluchtelingen. Zo kunnen iedereen uit eigen ervaring straks zeggen wat mensgerichtheid, betrokkenheid en inclusie voor ons betekent. Weten de mensen daar opnieuw  dat ze niet vergeten worden. En ging het er die week een stukje menswaardiger aan toe.

MEER VAN DIT! DOE JE MEE?
In 2019 ben ik ‘officieel’ met deze missie op pad gegaan. Best spannend, want het is zoeken naar een gezonde balans tussen inkomen genereren en mijn hart volgen, ongeacht wat dat oplevert. Dit is exact de uitdaging waar ‘social enterprises’ voor staan en waar merken met een mooie missie mee worstelen: hoe kun je optimaal geven en én een gezonde bedrijfsvoering hebben? Velen gingen me voor, ik ben dankbaar voor al die inspirerende voorbeelden. Er is ook dankbaarheid en avontuur: veel van wat ik al weet valt hierin én ik weet niet hoe het gaat lopen.

Voor deze persoonlijke missie ontving ik begin 2019 een donatie vanuit de Venwoude Levensschool, onder de noemer ‘Project van mijn Hart’. Aan de Venwoude Levensschool heb ik een belangrijk stuk van mijn persoonlijke ontwikkeling te danken en ik vind deze support hartverwarmend. Het werkte ook als katalysator. Het versnelt, wordt meer, groeit. Wil je ook meedoen of bijdragen? In tijd, met je talent, verworvenheden of met geld? Neem dan ajb contact op: samen vinden we een manier die voor ons beiden werkt.