Over Suzanne

Hier vind je informatie over Suzanne’s achtergrond en ervaring en haar persoonlijke missie.

Suzanne’s missie

Posted by on Apr 11, 2019 in Over Suzanne | 0 comments

VREDE & VERBINDING In mijn werk zorg ik dat merken en mensen met een missie kunnen groeien, in verbinding met anderen. Dat kan op allerlei terreinen. Het gaat me in elk geval om ¬† betekenisvol leiderschap van bedrijven en ondernemers, die financi√ęle en maatschappelijke waard hand in hand laten gaan. Sinds 2017 heb ik ook zelf zo’n ‘mooie missie’ omarmd. Vanuit mijn hart raakte ik meer en meer betrokken bij hoe het gaat tussen mensen in onze wereld. In mezelf, met degenen om me heen, maar ook: met √°lle mensen in de wereld. Meer concreet komt het neer op het thema ‘vrede & verbinding’ (doel 16 v.d. Sustainable Development Goals voor 2030 van de VN, voor de liefhebber ;-)). Een inclusieve samenleving, waarin we als mensen samen, in verbinding met en betrokken op elkaar leven, werken en staan voor wat belangrijk is. OVER HOE MIJN BETROKKENHEID BIJ VLUCHTELINGEN ‘WERK’ AAN HET WORDEN IS Waar ik me in mijn werk faciliterend opstel aan de gekozen missie van opdrachtgevers, leidt mijn persoonlijke missie me langs¬†strijd, oorlog & geweld enerzijds en verbinding & compassie anderzijds. En wie weet… vrede. Ik ben me specifiek gaan bezighouden met het leven van vluchtelingen. Het raakt me diep wat er in de wereld aan de hand is op dat terrein en hoe we dit met elkaar doen en elkaar aandoen.¬†In 2018 vrijwilligde ik een week in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Een druppel op een gloeiende plaat? Nee, het maakte alles uit. Op dat moment, op die plek, met die mensen. Ik werkte samen met mensen die gevlucht zijn, onder inhumane omstandigheden, en ervoer ik ieders veerkracht, (mens)waardigheid en verbinding. Wij kunnen dit. Wij zijn allemaal m√©nsen. WAT KUN JE WEL DOEN? Migratie is er altijd geweest en zal altijd bestaan. Mensen verplaatsen zich over de wereld om ellende achter zich te laten en geluk te¬†zoeken. Op welk level dan ook. In wezen zijn wij allemaal gelukszoekers; de een gaat naar Griekenland om zijn hachje te redden, de ander naar Australi√ę om een carri√®rekans te verzilveren. On the downside cre√ęert deze beweging op dit moment 1 van de 2 grootste crises (naast die van het klimaat), gevoed door oorlog, onderdrukking en milieurampen. De migratieproblematiek lijkt ver van ons bed, terwijl die zich onder onze ogen, aan de randen van Europa en ook in ons eigen land dagelijks afspeelt. Er is vaak weinig humaniteit noch een bewust besef dat we allemaal mensen zijn. Samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek: de systemen lopen tegen hun grenzen aan. Pijnlijk.¬†Want: het zijn m√©nsen die tegen grenzen aanlopen. Letterlijk en figuurlijk, landsgrenzen en hun eigen grenzen. Sommigen hier willen wel ‚Äėiets doen‚Äô, maar er lijkt een soort immuniteit te zijn. Hoe zit dat? Kan dat anders? En wat is dan de hoogste optie? Wat kunnen we w√©l doen? THE PRESENT IS NOW! Voor mij betekende dat: bestuurslid worden van The Present Movement. Deze stichting koppelt ondernemers aan projecten, NGO’s en initiatieven die een positieve bijdrage aan het leven van vluchtelingen bieden. Ook hielp ik met het inpakken van een grote kledinginzameling voor Lesbos. Maar de ¬†systeemverandering die nodig is, vraagt vooral een menselijke transformatie. Dus zet ik me ook persoonlijk in om meer mensen zich de verbinding met hun medemens toe te eigenen, steeds beginnend bij mezelf. En in het bijzonder om ondernemers...

Lees verder..

Profiel & achtergrond

Posted by on Oct 8, 2018 in Over Suzanne | 0 comments

Profiel & achtergrond

Suzanne Ekel is een merkenmens. En een mensenmens. Ze houdt van allebei. Het is haar missie en daarmee die van New Cheese om meer en meer mensen en organisaties een bijdrage aan een mooiere samenleving te laten zijn. Het gaat haar ‘in the end’ om verbinding tussen mensen. Van daaruit is er van alles mogelijk. Lees hier meer over haar achtergrond en werkervaring.

Lees verder..