Posts by suzanne

Suzanne’s missie

VREDE & VERBINDING In mijn werk zorg ik dat merken en mensen met een missie kunnen groeien, in verbinding met anderen. Dat kan op allerlei terreinen. Het gaat me in elk geval om   betekenisvol leiderschap van bedrijven en ondernemers, die financiële en maatschappelijke waard hand in hand laten gaan. Sinds 2017 heb ik ook zelf zo’n ‘mooie missie’ omarmd. Vanuit mijn hart raakte ik meer en meer betrokken bij hoe het gaat tussen mensen in onze wereld. In mezelf, met degenen om me heen, maar ook: met álle mensen in de wereld. Meer concreet komt het neer op het thema ‘vrede & verbinding’ (doel 16 v.d. Sustainable Development Goals voor 2030 van de VN, voor de liefhebber ;-)). Een inclusieve samenleving, waarin we als mensen samen, in verbinding met en betrokken op elkaar leven, werken en staan voor wat belangrijk is. OVER HOE MIJN BETROKKENHEID BIJ VLUCHTELINGEN ‘WERK’ AAN HET WORDEN IS Waar ik me in mijn werk faciliterend opstel aan de gekozen missie van opdrachtgevers, leidt mijn persoonlijke missie me langs strijd, oorlog & geweld enerzijds en verbinding & compassie anderzijds. En wie weet… vrede. Ik ben me specifiek gaan bezighouden met het leven van vluchtelingen. Het raakt me diep wat er in de wereld aan de hand is op dat terrein en hoe we dit met elkaar doen en elkaar aandoen. In 2018 vrijwilligde ik een week in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Een druppel op een gloeiende plaat? Nee, het maakte alles uit. Op dat moment, op die plek, met die mensen. Ik werkte samen met mensen die gevlucht zijn, onder inhumane omstandigheden, en ervoer ik ieders veerkracht, (mens)waardigheid en verbinding. Wij kunnen dit. Wij zijn allemaal ménsen. WAT KUN JE WEL DOEN? Migratie is er altijd geweest en zal altijd bestaan. Mensen verplaatsen zich over de wereld om ellende achter zich te laten en geluk te zoeken. Op welk level dan ook. In wezen zijn wij allemaal gelukszoekers; de een gaat naar Griekenland om zijn hachje te redden, de ander naar Australië om een carrièrekans te verzilveren. On the downside creëert deze beweging op dit moment 1 van de 2 grootste crises (naast die van het klimaat), gevoed door oorlog, onderdrukking en milieurampen. De migratieproblematiek lijkt ver van ons bed, terwijl die zich onder onze ogen, aan de randen van Europa en ook in ons eigen land dagelijks afspeelt. Er is vaak weinig humaniteit noch een bewust besef dat we allemaal mensen zijn. Samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek: de systemen lopen tegen hun grenzen aan. Pijnlijk. Want: het zijn ménsen die tegen grenzen aanlopen. Letterlijk en figuurlijk, landsgrenzen en hun eigen grenzen. Sommigen hier willen wel ‘iets doen’, maar er lijkt een soort immuniteit te zijn. Hoe zit dat? Kan dat anders? En wat is dan de hoogste optie? Wat kunnen we wél doen? THE PRESENT IS NOW! Voor mij betekende dat: bestuurslid worden van The Present Movement. Deze stichting koppelt ondernemers aan projecten, NGO’s en initiatieven die een positieve bijdrage aan het leven van vluchtelingen bieden. Ook hielp ik met het inpakken van een grote kledinginzameling voor Lesbos. Maar de  systeemverandering die nodig is, vraagt vooral een menselijke transformatie. Dus zet ik me ook persoonlijk in om meer mensen zich de verbinding met hun medemens toe te eigenen, steeds beginnend bij mezelf. En in het bijzonder om ondernemers en leiders in het bedrijfsleven te betrekken bij de vluchtelingencrisis, ook daar: beginnend bij mezelf. Ik vraag mezelf steeds af: wat ik kan ik doen, missen, geven van mijn talenten, verworvenheden en bezittingen zodat het meer ‘samen’ gaat? Als wij, ondernemende mensen in het Nederland, ons hier volhartig mee gaan...

Lees verder..

Je positie bepaalt wat je ziet

Je positie bepaalt wat je ziet

Het is wonderlijk wat er gebeurt als je werkelijk positie inneemt dat elke onderneming kán bijdragen aan de samenleving. Dan verschuiven er panelen en worden nieuwe mogelijkheden zichtbaar. Weten waarvoor je hier bent: het maakt uit. Over daarin ploppen en de inspiratie die volgt, schreef ik dit blogje. Enjoy!

Lees verder..

Merken bouwen anno 2019: moed & actie met de horizon in beeld

Merken bouwen anno 2019: moed & actie met de horizon in beeld

Eind 2018 kwam het Interbrand Best Global Brands report uit. Het heet ‘Activating Brave’​ en gaat over hoe succesvolle merken anno 2019 met moed, actie en de horizon in beeld bijdragen aan business groei en de wereld 🔥. Hier lees je er wat meer over en vind je de link naar het gehele rapport. Enjoy!

Lees verder..

Voice over

Voice over

Eind 2018 besloot Suzanne om naast haar bestaande werk als merkenbouwer/ coach/ spreker ook haar stém te geven aan betekenisvolle verhalen en merken & mensen met een mooie missie. Ze levert snel, goed voice over-werk met een warme, prettige stem, waarmee het verhaal of de boodschap ten volle gehoord wordt. En een prettige, vlotte samenwerking, waarin – in nauw contact – efficiënt tot het gewenste resultaat wordt gekomen. En met plezier, want voor de goede zaak!

Lees verder..

Het gaat niet om meer, het gaat om genoeg💫

Het gaat niet om meer, het gaat om genoeg💫

Bij een goede merkpositionering werkt het eigenlijk zo: je brengt het in alle eenvoud terug tot de essentie. Zodat je weet waar het om gaat, waar de organisatie voor staat. Dan wordt vanzelf ook duidelijk waar meer dan genoeg van is. En dat dan delen. Iedereen weet: wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Zie daar de weg naar (omzet)groei. Zo werkt het bij merken bouwen, maar nu is het mijn kerstgedachte en wens voor 2019. Fijne dagen en een goed 2019 voor iedereen! 🎄😘💫

Lees verder..